sponsored links

Kbps ย่อมาจากอะไร

Kbps ย่อมาจาก Kilobit Per Second

Kbps หมายถึงความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล (นับในหน่วยบิต) ต่อวินาที

บางท่านอาจจะสับสนกับคำว่าบิต (Bit) และ ไบต์ (Byte) ซึ่งเป็นละหน่วยกัน โดยที่หน่วยบิตนั้นเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในการวัดความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ส่วนหน่วยที่ใหญ่ขึ้นไปก็คือไบต์นั่นเอง

ในทางการคำนวณนั้น 1 Byte จะเท่ากับ 8 bit นั่นหมายความว่า ถ้าความเร็วการรับส่งข้อมูลหรือความเร็วอินเตอร์เน็ตเท่ากับ 1024/512 Kbps ก็หมายความว่าความเร็วการรับส่งเท่ากับ 128/64 Kb/s ดังนั้นการดาวน์โหลดหนังหรือวิดีโอขนาด 1GB หรือ 1,024 MB หรือ 1,024,000 Kb จะใช้เวลาเท่ากับ 1,024,000/128 = 8,000 วินาที หรือเท่ากับ 133.33 นาที (ประมาณ 2 ชั่วโมงหน่อยๆ) นั่นเองครับ

คราวนี้เพื่อนๆคงเข้าใจความแตกต่างระหว่างบิต (bit) และ (byte) กันแล้วนะครับ 🙂

Sponsored Links