sponsored links

HSPA ย่อมาจากอะไร

HSPA ย่อมาจาก High Speed Packet Access

HSPA คือ เทคโนโลยีที่เกิดจากการรวมตัวกันระหว่าง HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) กับ HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) ซึ่งเป็นพัฒนาการอีกขั้นของระบบการสื่อสารแบบ WCDMA มีประสิทธิภาพในการสื่อสารมากกว่า HSPA ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ปี 2008 แต่ได้รับการยอมรับและเริ่มมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายอย่างจริงจังในปี 2010 โดยมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Evolved HSPA หรือ HSPA+ ปัจจุบันได้กลายเป็นมาตรฐานบรอดแบนด์ชนิดไร้สายที่รวมเอา HSDPA และ HSUPA เข้าด้วยกัน

Sponsored Links