sponsored links

HP ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

HP ย่อมาจาก Horse Power

HP หมายถึง หน่วยวัดกำลังเครื่องยนต์หรืออัตราการทำงานในเชิงฟิสิกส์ซึ่งเป็นหน่วยที่นิยมใช้กันมากที่สุด โดยเฉพาะการวัดกำลังไฟฟ้า คือ 1 แรงม้า เท่ากับ 746 วัตต์ ซึ่งคำว่าแรงม้าถูกใช้ครั้งแรกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 โดยเจมส์ วัตต์ วิศวกรชาวสก็อต ในการใช้เปรียบเทียบปริมาณออกของเครื่องจักรไอน้ำกับกำลังของม้างาน ในภายหลังมีการนำหน่วยแรงม้ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในแวดวงงานเครื่องจักรและเครื่องยนต์

Sponsored Links