sponsored links

HDCP คืออะไร ย่อมาจากอะไร

HDCP ย่อมาจาก High-bandwidth Digital Content Protection

HDCP หมายถึง เป็นมาตรฐานรูปแบบหนึ่งของ Digital Rights Management ที่ทาง Intel ได้พัฒนาขึ้นมา ซึ่งก็คือเป็นระบบควบคุมลิขสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล หรือป้องกันการก็อปปี้ โดยมันจะเป็นมาตรฐานที่คอยป้องกันทั้งสัญญาณภาพและเสียงที่ถูกส่งออกไปผ่านทางการเชื่อมต่อแบบ DVI และ HDMI โดยที่มาตรฐาน HDCP นี้จัดเป็นมาตรฐานปิดของทาง Intel และผู้ที่จะเข้าร่วมกับมาตรฐานนี้ได้จำเป็นจำต้องได้รับใบอนุญาตเสียก่อนด้วย

หรือจะเข้าใจง่ายๆได้ว่า ระบบ HDCP คือระบบสำหรับป้องกันไม่ให้คัดลอกสัญญาณออกของเนื้อหาผ่าน HDMI โดยระบบนี้จะมีการเชื่อมต่อแบบดิจิตอลที่มีความปลอดภัยระหว่างแหล่งกำเนิดวีดีโอและอุปกรณ์แสดงผล โดยเนื้อหาจะถูกเข้ารหัสเพื่อป้องกัน ไม่ให้คัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

Sponsored Links