sponsored links

EDM ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

EDM ย่อมาจาก Electronic dance music

EDM หมายถึง ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์

EDM (Electronic Dance Music) หรือ ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ ในที่นี้หมายถึงดนตรีเต้นรำประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการสืบทอดมาจากดนตรีประเภทดิสโก้ในยุค 70

ดนตรีประเภทนี้มีต้นกำเนิดมาจากไนต์คลับในยุค 80 มีการใช้เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์อย่าง เครื่องสังเคราะห์เสียง ดรัมแมชชีน และ sequencer

โดยเพลงแนวนี้ส่วนใหญ่ถูกแต่งขึ้นมาโดยคอมพิวเตอร์ และเครื่องสังเคราะห์เสียง ไม่ค่อยนิยมใช้เครื่องดนตรีจริง โดยจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัล หรือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ บีต 4/4 ช่วงระหว่าง 120 บีตต่อนาที ไปจนถึง 200 บีตต่อนาที

หมายเหตุ: EDM นี้ในเมืองไทยนั้นก็อาจถูกเรียกว่าเพลงแนว “ตื้ดดดด” ซึ่งเป็นดนตรีที่นิยมเปิดในผับหรืองานปาร์ตี้ต่าง ๆ นั่นเอง

Sponsored Links