sponsored links

ผกก. ย่อมาจากอะไร

ผกก. ย่อมาจาก ผู้กำกับ

ผกก. หรือ ผู้กำกับนี้ ใช้ได้ทั้งกับผู้กำกับการแสดงหนังหรือละคร และผู้กำกับการสถานีตำรวจ ซึ่งเป็นนายตำรวจยศพันตำรวจเอก (พ.ต.อ.) ทั้งหมดใช้ตัวย่อเดียวกันครับ ^ ^

Sponsored Links